İnsana Saygı

Tamtex olarak çalışanlarımıza değer veriyor ve ana felsefemizde her zaman “önce insan” diyoruz. Bu doğrultudaki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

• Bütün çalışanlarımıza, güvenli, saygın ve iş ahlakı değerlerinin el üstünde tutulduğu bir çalışma ortamı sunmak.

• Herkesin birbirini bir aile bireyi gibi gördüğü ve saygı duyduğu bir iş sahasında çalışmak.

• Çalışanlarımızın performanslarını karşılıklı görüşmelerle şeffaf biçimde değerlendirmek.

• Çalışanlarımızın kişisel gelişimine ve sosyal girişimlerine fırsat vermek.

• Çalışanlarımıza ekip çalışmalarına katılacakları ve görüşlerini-yaratıcı fikirlerini etik değerler çerçevesinde rahatça belirtecekleri bir çalışma alanı sunmak.