Kalite Politikası

Tamtex olarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlarken aşağıda yer alan ilkeleri kalite politikamız olarak benimsiyoruz.

• Sürekli gelişmeyi ilke edinmek.

• Müşteri odaklı çalışmak.

• Tek seferde kaliteli üretim yapmak.

• Tüm çalışanlarda takım bilincini geliştirmek.

• Kaliteli ve verimli üretim için sürekli ve etkili eğitim almak.

• Firma çalışanlarının memnuniyetini ve motivasyonunu sağlamak.

• Tedarikçilerimizle karşılıklı gelişimi sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

• Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek.

İSG POLİTİKAMIZ

 • Yasal mevzuat ve ilgi taraf beklentilerine uygunluğu sağlayarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,
 • Çalışma ortamında riskleri belirleyip kontrol altına alarak, güvenli ve sağlıklı   çalışma ortamı oluşturmak,
 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve  güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları ( KKD ) bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı
 • İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunda işçi temsilcilerinin aktif olarak rol almasını ve çalışanların katılımını sağlamayı
 • Alınacak eğitimler ile çalışanlarda İSG bilincinin oluşturulması ve  sürekli iyileştirmeyi  taahhüt eder , elde edilen tecrübeleri ilgili taraflar ve paydaşlar ile paylaşacağımızı bildiririz.

“Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Tüm faaliyetlerimizde T.C Çevre Mevzuatı hükümlerine uymak.
 • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve en aza indirmek.
 • Çevresel etkileri minimize etmek ve Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek.
 • Doğal kaynakları verimli kullanmak.
 • Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri kullanarak , çevreyi korumak.
 • Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmayı taahhüt ederiz.