Şirket Politikaları

Çevre Politikamız

Tamtex olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor ve üretimlerimizde çevreye dost sistemler kullanıyoruz. Çevre politikamızın başlıca ilkeleri:

• Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uymak.

• Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek.

• Çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

• Doğal kaynakları verimli kullanmak.

• Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri
kullanmak.

• Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri ilgili taraflar ve paydaşlar ile paylaşmak.

İSG Politikamız

• Yasal mevzuat ve ilgi taraf beklentilerine uygunluğu sağlayarak, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,

• Çalışma ortamında riskleri belirleyip kontrol altına alarak, güvenli ve sağlıklı   çalışma ortamı oluşturmak,

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve  güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları ( KKD ) bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı

• İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunda işçi temsilcilerinin aktif olarak rol almasını ve çalışanların katılımını sağlamayı
.Alınacak eğitimler ile çalışanlarda İSG bilincinin oluşturulması ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder , elde edilen tecrübeleri ilgili taraflar ve paydaşlar ile paylaşacağımızı bildiririz. “Hiçbir iş;  çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.”

 

Enerji Kullanım Politikamız

Tamtex olarak faaliyete başladığımız günden bu yana çevre sorumluluklarının farkında olan bir marka bilinci ile hizmet veriyoruz. Bu bilinç doğrultusunda:

• Tüketilen enerjinin gerek maliyetler, gerek çevresel faktörler bağlamında
önem arz eden ve öncelikli irdelenmesi gereken bir konu olduğunu biliyoruz.

• Kalite Hizmet Politikamızın uygulanması için gerekli etütleri yapmayı, prosesleri ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmeyi, enerji kalemlerini takip edip enerji yoğunluğunu azaltıcı faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz.