Çevre Politikası

Çevre Politikamız

Tamtex olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor ve üretimlerimizde çevreye dost sistemler kullanıyoruz. Çevre politikamızın başlıca ilkeleri:

• Tüm faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatı’nın hükümlerine uymak.

• Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek.

• Çevresel etkileri minimize etmek ve çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

• Doğal kaynakları verimli kullanmak.

• Faaliyetlerimizin tamamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünleri
kullanmak.

• Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla firmamız içinde ve dışında eğitimler düzenlemek, elde edilen tecrübeleri paydaşlar ile paylaşmak.

Enerji Kullanım Politikamız

Tamtex olarak faaliyete başladığımız günden bu yana çevre sorumluluklarının farkında olan bir marka bilinci ile hizmet veriyoruz. Bu bilinç doğrultusunda:

• Tüketilen enerjinin gerek maliyetler, gerek çevresel faktörler bağlamında
önem arz eden ve öncelikli irdelenmesi gereken bir konu olduğunu biliyoruz.

• Kalite Hizmet Politikamızın uygulanması için gerekli etütleri yapmayı, prosesleri ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmeyi, enerji kalemlerini takip edip enerji yoğunluğunu azaltıcı faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz.