Kariyer

Tamtex olarak uzman kadromuz ile tekstil sektöründe 20 yıldır profesyonel olarak hizmet veriyor ve sektörün öncü faaliyetlerine imza atıyoruz. Sahip olduğumuz personel yetkinliğin sürekliliğini sağlamak adına, adayların seçme ve yerleştirme adımlarında; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, firma değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişilerin firmaya kazandırılmasını temel alıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamız doğrultusunda hedeflerimiz:

• Değerlerimizi benimseyip sahip çıkan, doğru iş gücünü firmamıza kazandırmak.

• Faaliyet alanları için uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak.

• Çalışanlarımızı ödüllendirirken, iş büyüklüğü, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler ile performanslarını dikkate alan ve günün koşullarına uyum sağlayan, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamak.

• Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak.

• Firmamız çalışanlarının yurt içinde ve yurt dışında; uygun zamanda, uygun lokasyonda ve uygun pozisyonda görev almalarını sağlayacak araçları oluşturmak ve geliştirmek.

• Firmamızın sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmek.

• Global fırsatlar yaratarak, zengin iş deneyimine sahip yöneticiler ve yönetici adaylarını yetiştirmek.

• Sosyal iletişimi güçlü, genç ve dinamik adayları firmamıza kazandırmak.